Algemene Voorwaarden Allmtb

Deelname aan een activiteit van Allmtb houdt in dat de deelnemer of verantwoordelijke ouder of voogd van de deelnemer akkoord gaat met onderstaande algemene voorwaarden van Allmtb.

1. Algemeen

1.1 Betaling voor deelname aan activiteiten van Allmtb dient vooraf te geschieden.

1.2 Indien niet kan worden voldaan aan het minimum aantal deelnemers voor een activiteit is Allmtb bevoegd de activiteit te annuleren. Indien mogelijk zal een alternatief worden gezocht door de activiteit plaats te laten vinden op een andere datum, of door het programma van de activiteit aan te passen. Aanpassen van de activiteit gebeurt altijd in overleg met de deelnemer(s).

1.3 Allmtb behoudt zich het recht voor een (deel van) de activiteit te annuleren in geval van (extreme) natuurinvloeden, ziekte of in een overmachtssituatie. In situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien beslist Allmtb in overleg met de deelnemer(s).

1.4 In geval van annulering van een activiteit door Allmtb heeft de deelnemer recht op teruggave van de reeds betaalde kosten. Bij gedeeltelijke annulering van de activiteit betreft dit een evenredig deel van de kosten.

1.5 In geval van annulering van een activiteit is Allmtb geen schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemer(s).

1.6 Afzeggingen aan deelname voor een training dienen minimaal 2 dagen van tevoren te worden doorgegeven. Hierbij vindt nooit restitutie van de reeds betaalde kosten plaats, maar wordt de training in een opvolgende periode/factuur verrekend.

1.7 Deelname aan activiteiten van Allmtb door minderjarige deelnemers (jonger dan 18 jaar) kan enkel met schriftelijke toestemming van ouder of voogd van de deelnemer.

2. Veiligheid

2.1 Deelname aan een activiteit van Allmtb geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Allmtb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk – of geestelijk letsel van deelnemer, diefstal, schade of verlies van eigendommen, opgelopen voor, tijdens of na deelname aan een activiteit van Allmtb.

2.2 Tijdens activiteiten van Allmtb is elke deelnemer verplicht een (goedgekeurde) fietshelm en handschoenen te dragen.

2.3 Indien op de locatie van de activiteit van Allmtb aanvullende veiligheidsvoorschriften gelden dient de deelnemer zich hier aan te houden.

2.4 Instructies en aanwijzingen van de trainers van Allmtb dienen te allen tijde strikt te worden uitgevoerd.

2.5 Deelname met eigen materiaal aan een activiteit van Allmtb kan enkel na goedkeuring van het materiaal door Allmtb.

3. Verzekering

3.1 Voor deelname aan de trainingen van Allmtb dient iedere deelnemer zelf een activiteit dekkende (buitensport) verzekering af te sluiten.

Opgesteld en vastgesteld maart 2016.

Huurvoorwaarden Mountainbikes Allmtb